Poznaj – e-risk – Wsparcie informatyczne dla procesu zarządzania ryzykiem – więcej
Informacja jest zasobem posiadającym swoją wartość i podlegającym ochronie niezależnie od formy przetwarzania. Właśnie ona jest przedmiotem zainteresowania normy ISO/IEC 27001, która w głównej mierze określa wymagania dotyczące ustanawiania, wdrażania, utrzymania i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zapewniającego zachowanie poufności, integralności i dostępności informacji. ISO/IEC 27001 to kompleksowe rozwiązanie regulujące ochronę informacji w obszarach bezpieczeństwa prawno-organizacyjnego, osobowego i fizycznego.
Dlaczego informacja jest szczególnie cenna? Konsekwencje jej ujawnienia mogą być bardzo dotkliwe. Wystarczy wspomnieć o kilku rodzajach informacji chronionych takich jak: dokumentacja technologiczna, dane pracowników (w tym dane o wynagrodzeniach), dane klientów, kontrahentów (w tym dane finansowe). Dlaczego informacja jest szczególnie narażona na zagrożenia?
– Po pierwsze era analogowych danych minęła bezpowrotnie. Bardzo szybki proces cyfryzacji sprawił, że większość danych przetwarzanych jest w postaci elektronicznej.
– Po drugie globalizacja wymusza coraz częstsze przesyłanie danych na odległość lub przetwarzanie danych w chmurze.
– Po trzecie ilość przetwarzanych danych stale rośnie. Coraz częściej mamy do czynienia z jest Big Data (gromadzenie i wielowymiarowa analiza ogromnych pakietów danych).
W związku z tym niezbędne jest właściwe zabezpieczenie infrastruktury IT organizacji, w tym nośników danych, kanałów przesyłu, sieci, ale także ustanowienie odpowiednich procedur i zasad postępowania w obszarze bezpieczeństwa informacji. Dzięki SZBI, wymagane do podniesienia poziomu bezpieczeństwa działania organizacyjne i techniczne zostają udokumentowane, a kierownictwo organizacji otrzymuje narzędzie, za pomocą którego może nie tylko stale nadzorować poziomy ryzyk i podejmować adekwatne do nich działania, ale także traktować bezpieczeństwo w kategoriach inwestycji, a nie kosztów funkcjonowania.SZBI zgodny z ISO/IEC 27001 może zostać wdrożony w organizacji całkowicie niezależnie lub zostać zintegrowany z innymi systemami zarządzania – np. ISO 9001 lub ISO/IEC 20000. Dzięki unifikacji niektórych procesów i dokumentów poprawia się skuteczność i efektywność wdrożonych systemów.
Zakres usługi

Analiza ryzyka
– opracowanie procesu analizy ryzyka
– implementacja do oprogramowania e-risk