Poznaj – e-risk – Wsparcie informatyczne dla procesu zarządzania ryzykiem – więcej
To najbardziej popularny standard ISO na świecie, gdzie ilość certyfikowanych organizacji na zgodność z nim już przekroczyła 1 mln. Wprowadzone zmiany miały przede wszystkim dostosować standard do oczekiwań organizacji w XXIw, kładąc szczególny nacisk na efektywność, a nie dokumentowaniu systemu. Nowa norma ma również wspomóc organizacje w integracji z innymi standardami ISO.
Elementem na który szczególnie warto zwrócić uwagę jest wprowadzenie wymagań związanych z zarządzaniem ryzykiem. Organizacja powinna identyfikować ryzyka prowadzonej działalności mogące mieć wpływ na spełnienie wymagań klienta. Jak każde wymaganie będzie elementem oceny w trakcie procesu recertyfikacji/certyfikacji. Nowa norma ISO 9001:2015 skłoni tym samym wiele organizacji do rewizji realizowanych w tym obszarze działań. W przypadku braku jakichkolwiek działań nowelizacja zmusza do opracowania rozwiązań w zakresie procesu zarządzania ryzykiem. Często drogowskazem dla przygotowania systemowych rozwiązań okaże się inny standard ISO – ISO 31000 – systemowe zarządzania ryzykiem, czy COSO II. Ważną kwestią również stanie się sposób gromadzenia i prezentowania danych w procesach decyzyjnych poprzez wykorzystanie systemów informatycznych.
Zakres usług

Analiza ryzyka
– opracowanie procesu analizy ryzyka
– implementacja do oprogramowania e-risk