ERM mniej problematyczny (cz VIII), czyli jak oprogramowanie może ułatwić wdrożenie zarządzania ryzykiem w organizacji

Otoczenie, w którym funkcjonują dziś organizacje zmienia się dynamicznie. Dynamicznie więc zmieniają się również potrzeby organizacji do gromadzenia informacji w procesie zarządzania ryzykiem. Elastyczność oprogramowania wspierającego proces zarządzania ryzykiem ma więc tutaj istotne znaczenie. Oprogramowanie e-risk na bieżąco pozwala reagować na te potrzeby. Zarządzanie zmianą w metodyce to proces łatwy i szybki do przeprowadzenia. Kreator…

Details

Ocena ryzyka w zakresie ciągłości działania

Aplikacja e-risk wspiera analizę ryzyka w obszarze ciągłości działania w odniesieniu do kluczowych procesów i zasobów. Umożliwia to również kompleksowe zwizualizowanie ryzyk i monitorowanie podejmowanych działań. Rozwiązanie e-risk umożliwia projektowanie i zarządzanie systemem zarządzania ciągłością działania. Rozwiązanie stanowi elastyczną, zintegrowaną i zautomatyzowaną platformę przeznaczoną do obszaru BCM – poczynając od planowania i oceny zagrożeń do śledzenia reakcji na sytuacje kryzysowe…

Details