Analiza ilościowa i jakościowa zachowań użytkowników systemu.