Raporty generowane dla użytkowników oraz administracji np. raport zużycia energii w czasie, profil idealny, raport porównawczy pomiędzy płatnością modelową a rzeczywistą