Moduł umożliwiający przeprowadzenie testu konsumenckiego np. sprawdzenie wpływu wprowadzania redukcji na zachowania użytkowników