e-risk narzędzie wybierane przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych do optymalizacji wymagań w zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”

You are here: