Najczęściej wybierany w Polsce system do zarządzania ryzykiem


  • e-risk jest wszechstronną platformą oferującą zestaw narzędzi pozwalających prowadzić analizę ryzyka na podstawie własnej metody zarządzania ryzykiem,
  • e-risk wspiera decyzje zarządcze na każdym etapie i stanowi bazę wiedzy o ryzykach,
  • e-risk zapewnia ergonomię użytkowania oraz automatyzuje wiele elementów procesu zarządznia ryzykiem,
  • e-risk pozwala on-line monitorować, analizować i raportować dane,

Platforma e-risk 

moduł ryzyko

Zaprojektuj własną metodykę zarządzania ryzykiem. Wprowadzaj zmiany i skaluj ją do potrzeb organizacji w każdym momencie. W prosty sposób zarządzaj uprawnieniami i dostępem. Baza wiedzy o procesie zarządzania ryzykiem dostępna 24/7.

moduł zdarzenia operacyjne

Rejestruj zdarzenia w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. Stwórz własny obieg informacji. Powiąż zgłoszone zdarzenie z dowolnym elementem stworzonym w module ryzyko.

moduł ankiety

Opracuj własne badanie ankietowe. Twórz dowolne metryczki. Angażuj wybranych użytkowników do badania. Generuj zestawienia i raporty. Zintegruj dane z modułem ryzyko

moduł raporty

Stały dostęp do danych i raportów. Raporty dostępne w formie graficznej i tabelarycznej. Odpowiedni system uprawnień. Możliwość wysyłania informacji o raporcie na maila do użytkownika. Personalizuj Stronę Główną w oparciu o dostępne raporty