Poznaj – e-risk – Wsparcie informatyczne dla procesu zarządzania ryzykiem – więcej
Korupcja jest stale powszechnym zjawiskiem w życiu gospodarczym w Polsce jak i na całym Świecie. Bardzo często słyszy się zawieraniu umów handlowych czy też uzyskiwaniu zezwoleń w wyniku przekazywania łapówek, płatnej protekcji czy też korupcji gospodarczej.
Standard ISO 37001 wykorzystuje część istniejącej już normy BS 10500 i dostarcza nowe wytyczne w zakresie przeciwdziałania ryzyku korupcji.
Czym jest system antykorupcyjny ISO 37001?

To propozycja nowej normy odnoszącej się do zarządzania systemem antykorupcyjnym. ISO 37001 ma pomóc organizacji we wdrożeniu zarządzania antykorupcyjnego. Określa środki jakie organizacja powinna wdrożyć, aby zapobiec, wykryć i rozwiązać niezgodności związane z korupcją. Normę ISO 37001 analogicznie do innych norm z rodziny ISO może wdrożyć każda organizacja, od małych przez średnie i duże przedsiębiorstwa, sektora finansów publicznych oraz sektora prywatnego. Jest to elastyczne narzędzie, które można dostosować i spersonalizować w zależności od rozmiaru, struktury i charakteru danej organizacji.

Zakres usług

– Audyt wstępy – mający na celu dokonanie diagnozy obecnie funkcjonujących rozwiązań w zakresie przeciwdziałania korupcji i zgodności organizacji z wymaganiami standardu odniesienia oraz zdefiniowanie rekomendacji w zakresie uzyskania zgodności z wymaganiami.
– Wsparcie w opracowaniu dokumentacji systemowej – określenie w formie koncepcji założeń Systemu Antykorupcyjnego oraz dokumentacji systemowej .
– Szkolenia – przeprowadzenie szkoleń dla kadry kierowniczej oraz pracowników zwiększających świadomość zasad etycznego postępowania i zagadnień związanych z przeciwdziałaniem korupcji oraz rozwiązań stosowanych w ramach Systemu Antykorupcyjnego.
– Wdrożenie Systemu Antykorupcyjnego – wsparcie w realizacji postanowień przyjętych w ramach systemu procedur m.in. analiza aktualnych i przyszłych partnerów biznesowych, identyfikacji, analizy i ewaluacji ryzyka oraz przygotowania planów postępowania z ryzykiem.
– Wsparcie w procesie certyfikacji Systemu Antykorupcyjnego – organizacja audytu certyfikującego.