Termin szkolenia: 4-6 kwietnia 2017 r.

Miejsce szkolenia: Warszawa

Liczba dni szkoleniowych: 3 dni

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie jego uczestnikom gruntownej wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem niezbędnej do pełnienia roli Menedżera Ryzyka w organizacji. W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z ideą oraz najpopularniejszymi modelami zarządzania ryzykiem. Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę na temat wytycznych normy ISO 31000, a także dobrych praktyk w zakresie ich implementacji. Podczas wykładów oraz praktycznych ćwiczeń warsztatowych zdobędą umiejętności związane zarówno z budową metodyki jak i przeprowadzeniem identyfikacji, analizy, oceny i postępowania z ryzykiem.

 

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się zarządzaniem ryzykiem w organizacji zatrudnionych na każdym szczeblu organizacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych i przyszłych Menedżerów Ryzyka.

 

Stosowane formy szkolenia

  • prezentacja,
  • wykład,
  • ćwiczenia warsztatowe,
  • case study,
  • praca w grupach,
  • dyskusja.

 

Ocena uczestników

Test sprawdzający wiedzę. Otrzymanie certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu notyfikowanego przez SDPK warunkuje uzyskanie minimum 70% pozytywnych odpowiedzi.

 

Warunki uczestnictwa

Cena kursu dotyczy usługi jakim jest prawo jednego uczestnika do udziału w trzydniowym szkoleniu. Cena uwzględnia materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe oraz lunch podczas kursu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

 

Formularz zgłoszenia