Innowacyjny system do zarządzania procesami

smart to łatwe w użyciu i elastyczne narzędzie wspierające zarządzanie organizacją. Zawiera szereg modułów upraszczających i przyspieszających codzienną pracę, monitorowanie efektywności oraz komunikację pomiędzy pracownikami. Wysoki poziom skalowalności informacji pozwala na pomyślne drożenie systemu w każdej organizacji, dlatego Smart może być z powodzeniem stosowany w dużych, średnich i małych przedsiębiorstwach.
smart_general1
Oprogramowanie smart zostało zaprojektowane i wykonane w oparciu o międzynarodowe modele w zakresie zarządzania procesami oraz normy i dobre praktyki odwołujące się do zarządzania procesami biznesowymi. Należą do nich między innymi:
  • ISO 9001 – System Zarządzania Jakością
  • BPM – zarządzanie procesami biznesowymi

  • ISO 27001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
  • ISO 22301- – System Zarządzania Ciągłością Działania
  • ISO 14001 – System Zarządzania Środowiskowego
  • ISO 28001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem w Łańcuchu Dostaw
  • PN-N 18001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
  • Projektowanie i wdrożenie systemów informatycznych

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy na dedykowaną stronę produktu.