smartEnergy

inteligentne rozwiązania dla energetyki

smartEnergy jest nowoczesnym systemem informatycznym – platformą internetową  wykorzystującą i rozbudowywującą możliwości jakie daje wdrażana aktualnie w Polsce technologia “smart grid” – inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Platforma posiada konstrukcję modułową umożliwiając tworzenie rozwiązań czy aplikacji zgodnych z oczekiwaniami użytkownika końcowego oraz dystrybutora czy producenta energii elektrycznej. Podstawowe moduły systemu to:

Podstawowe moduły systemu

Komunikacja z AMI

komunikacji z Inteligentnymi Licznikami oraz infrastrukturą pomiarową AMI

Raporty dla odbiorców

Raporty generowane dla użytkowników oraz administracji np. raport zużycia energii w czasie, profil idealny, raport porównawczy pomiędzy płatnością modelową a rzeczywistą

Komunikacja z użytkownikami

wielokanałowa komunikacja (email, sms, komunikaty www)

Moduł analityczny

Analiza ilościowa i jakościowa zachowań użytkowników systemu.

Test konsumencki

Moduł umożliwiający przeprowadzenie testu konsumenckiego np. sprawdzenie wpływu wprowadzania redukcji na zachowania użytkowników

Rozliczenia i płatności

Moduł obsługujący rozliczenia z użytkownika np. bonifakaty za redukcje

Dynamiczne cenniki

konfigurator cenników ze zmiennymi cenami za energię

Redukcje mocy

moduł umożliwiający informowanie oraz rozliczanie użytkowników za redukcje mocy

Moduł administracyjny

Zarządzanie uprawnieniami oraz użytkownikami.

Technologia:

Oprogramowanie tworzone jest w środowisku Visual Studio 2012 i 2013 w technologiach: .NET WCF, .NET ASP MVC4, baza danych MSSQL 2008 lub 2012 dystrybuowane na serwerze Windows Server 2008 R2

Przykładowe zastosowanie:

homedemo

Portal internetowy dla odbiorców energii elektrycznej umożliwiający:

  • przeglądanie online raportów indywidualnego zużycia gospodarstwa domowego
  • uczestnictwo w promocjach cenowych i programach redukcji mocy
  • dostęp do materiałów edukacyjnych (np. w zakresie oszczędzania energii)
  • alerty wraz z powiadomieniami o odchyleniach od normy w zakresie zużycia prądu
  • wsparcie w identyfikacji źródeł najwyższej konsumpcji prądu
Wykres

Opiekun produktu:  Marcin Nowojski, gsm 697034590