energa-logo-podstawowe

Nowoczesna energetyka – Test konsumencki dla Energa

SDPK sp z o.o. przy współpracy z PBSG realizuje projekt dla Energa. W projekcie wykorzystywana jest technologia smart grid.   Smart grid (inteligentna sieć) – inteligentne sieci elektroenergetyczne, gdzie istnieje komunikacja między wszystkimi uczestnikami rynku energii mająca na celu dostarczanie usług energetycznych zapewniając obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności oraz zintegrowanie rozproszonych źródeł energii, w tym także energii odnawialnej. Spełnienie…

Details