Wspieramy 24/7


Aktualizowanie aplikacji jest bardzo ważne. Uaktualnienia oprogramowania nie tylko usuwają błędy lub zagrożenia bezpieczeństwa, ale także dostarczają w ramach usługi nowe funkcje. Zachęcamy do korzystania z usługi asysty technicznej. Nowe wersje oprogramowania są dostępne w systemie support.


Zaloguj się do naszego portalu wsparcia technicznego. W tym miejscu znajduje się centrum wiadomości oraz monitorowania stanu zgłoszeń serwisowych Tutaj znajduje się informacja o nowych wersjach oprogramowania.