e-risk logo

e-risk – automatyczne aktualizacje

Nowa wersja oprogramowania upraszcza procedurę aktualizacji. Zamiast pobierania i instalowania poprawek pojawiła się nowa zakładka w części konfiguracyjnej: Aktualizacje automatyczne. Użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami zostanie poinformowany o pojawieniu się nowych poprawek, a oprogramowanie e-risk automatycznie przeprowadzi go przez proces aktualizacji wersji.