Urząd Transportu Kolejowego zakończył projekt aktualizacji modelu zarządzania ryzykiem w ramach Systemu Kontorli Zarządczej wraz z wdrożeniem oprogramowania e-risk

You are here: