Rozproszenie i brak współpracy sytemów oraz aplikacji działających w przedsiębiorstwie powoduje wzrost kosztów i nie potrzebne skomplikowanie procesów biznesów. Nasze prace w ramach integracji systemów informatycznych obejmują całokształt działań zmierzających do scalenia (spójności) rozwiązań informatycznych oraz uzyskania efektu synergii.

Każdorazowe wdrożenie poprzedzone jest dokładną analizą funkcjonowania systemów oraz możliwości technicznych ich połączenia.

Korzyści z integracji systemów informatycznych to m. in.:
  • automatyzacja współpracy różnych aplikacji
  • szybki obieg informacji i danych
  • brak wprowadzania ręcznego danych (dane są przekazywane pomiędzy systemami)
  • zmniejszenie ilości błędów ludzkich
  • ograniczenie kosztów
  • wzrost wydajności
Zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem pod numerem: 697 034 590