Podstawą działania e-risk jest jego elastyczność


Oprogramowanie e-risk stanowi unikalny zestaw funkcji pozwalających na implementację własnej metodyki zarządzania ryzykiem. Dostępne moduły pozwalają na budowanie bazy wiedzy o ryzyku i jego otoczeniu. Skalowalność oprogramowania pozwala na jego zastosowanie niezależnie od wielkości organizacji, jak również przedmiotu działania.


e-risk stanowi idealne wsparcie w obszarze

zarządzanie ryzykiem operacyjnym

GDPR/RODO

zarządzanie ciągłością działania

System Kontroli Zarządczej

zarządzanie incydentami

zarządzanie ryzykiem w projektach

Monitorowanie

zarządzanie ryzykiem korupcyjnym

Samoocena